Handreiking De overgang en werk

Met de Handreiking De overgang en werk wil de Stichting van de Arbeid het taboe doorbreken om dit onderwerp op de werkvloer te bespreken. Doel is werkgevers en werknemers handvatten te bieden om de overgang bespreekbaar te maken en te zorgen voor een inclusieve en gezonde werkomgeving.

© StvdA

In juli 2022 heeft de Stichting van de Arbeid samen met de ministeries van SZW en VWS een Ronde Tafel Overgang en werk georganiseerd. Uit de bijeenkomst kwam naar voren dat het tijd is het taboe rond overgangsklachten en werk te doorbreken, zodat vrouwen in hun welzijn en arbeidsdeelname ondersteund worden.

De handreiking bevat praktische tips en informatie voor werkgevers en werknemers om de overgang te herkennen, te bespreken en ermee om te gaan. Daar heeft iedereen baat bij: werkenden kunnen inzetbaar blijven, ziekteverzuim of uitval kan worden voorkomen en talent kan worden behouden.

Naast de handreiking van sociale partners en ministeries zijn verschillende stappen gezet en acties ondernomen. Zo heeft de beroepsvereniging van bedrijfsartsen (NVAB) het voornemen een richtlijn te ontwikkelen voor bedrijfsartsen over overgangsklachten en werk. Om huisartsen te ondersteunen in hun medisch beleid is de NHG-standaard Overgang aangepast; er wordt onder andere ingegaan op de effectiviteit en de risico’s van behandelingen. De herziening van de NHG-standaard is via Thuisarts.nl bekend gemaakt. Daarnaast is op Thuisarts.nl toegankelijke informatie over de overgang beschikbaar, in begrijpelijke taal en goed vindbaar.

Download de handreiking De overgang en werk (pdf)

Download de Engelse vertaling Guidance on menopause and work (pdf)