Beveiliger in boekenwinkel

Privacyverklaring Stichting van de Arbeid

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 januari 2020.

Op deze pagina informeren wij u over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens door de Stichting van de Arbeid. Ook wijzen wij op uw wettelijke rechten in verband met uw privacy. Als u nog vragen hebt of meer informatie wilt, neem dan contact op met info@stvda.nl.

De Stichting van de Arbeid (StvdA) kan op verschillende manieren persoonsgegevens van u ontvangen. Indien zij persoonsgegevens ontvangt, gaat zij hier zorgvuldig mee om in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en eventuele andere regelgeving. Kort samengevat betekent dit het volgende:

 • In deze privacyverklaring wordt aangegeven voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen de StvdA persoonsgegevens verwerkt;
 • U kunt hier lezen of uw persoonsgegevens voor het betreffende doeleinde worden doorgegeven aan derden en wie dit zijn. Indien nodig sluit de StvdA een (verwerkers)overeenkomst met de ontvangende partij om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Als uw toestemming nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u daarom, bijvoorbeeld in verband met cookies, en bieden wij u de mogelijkheid om uw toestemming op ieder moment in te trekken;
 • Uw persoonsgegevens worden op een passende manier, die in verhouding staat tot de risico’s, beveiligd. Zie hier;
 • Wilt u meer weten over uw rechten in verband met uw persoonsgegevens, zoals het recht om deze in te zien, te verbeteren of te verwijderen, zie hier.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als persoon, zoals uw contactgegevens en vragen die u aan de StvdA stelt. Ook informatie waarmee u kan worden geïdentificeerd, zoals het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om deze website te bezoeken en een cookie-ID op uw apparaat, zijn persoonsgegevens. 

Verwerkingen, doeleinden, ontvangers en bewaartermijn

Welke persoonsgegevens verwerkt worden, met welk doeleinde en op grond van welke wettelijke basis hangt af van de manier waarop u met de StvdA in contact bent getreden. Daarnaast is het mogelijk dat u nog een aparte verklaring ontvangt of ziet op de website ziet op het moment dat de StvdA uw persoonsgegevens verkrijgt.

Bezoek aan onze website, algemeen

Tijdens uw bezoek aan deze website wordt er door uw browser automatisch technische informatie overgedragen. Deze informatie bevat de volgende categorieën van persoonsgegevens: IP-adres van uw apparaat, de pagina's die u bezoekt op de website en de taal die u selecteert. Deze informatie is noodzakelijk om deze website aan u beschikbaar te stellen en te kunnen beveiligen. Uw persoonsgegevens worden op grond van het gerechtvaardigd belang verwerkt. Uw IP-adres wordt bewaard in de logs van deze website, tot een maximum van drie maanden. De dienstverleners van de StvdA, zoals de hostingprovider(s) en externe ICT-adviseur(s), kunnen uw IP-adres voor dit doeleinde verwerken. Met deze partijen heeft de StvdA een overeenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen.

Cookies

Bij uw bezoek aan deze website worden er cookies geplaatst op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser op uw apparaat worden opgeslagen. Indien u de website nogmaals bezoekt, kan de informatie uit deze cookies weer naar de servers teruggestuurd worden. Voor het plaatsen van noodzakelijke cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Deze cookies zijn geplaatst op basis van een gerechtvaardigd belang. Daarmee wordt immers deze website aan u beschikbaar gesteld. Voor het plaatsen van andere cookies, bijvoorbeeld om statistieken te kunnen maken, vragen wij uw toestemming. Indien u deze website voor de eerste keer bezoekt, kunt u uw voorkeuren opgeven in de zogenaamde cookiebanner. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd intrekken door de cookie waarmee uw voorkeuren worden bewaard, te verwijderen. Raadpleeg de handleiding van uw browser als u wilt weten hoe dat moet.

Inschrijven voor het ontvangen van persberichten/nieuwsbrieven

Als u zich inschrijft voor de ontvangst van persberichten/nieuwsbrieven worden de door u ingevulde persoonsgegevens verwerkt om u deze berichten te kunnen versturen. In ieder bericht is de mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven.
Om de nieuwsbrieven te kunnen sturen, maakt de StvdA soms gebruik van externe applicaties en dienstverleners. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten om uw persoonsgegevens te beschermen. Nadat u zich heeft uitgeschreven, worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Aanmelden voor een bijeenkomst

Als u zich aanmeldt voor een bijeenkomst via het aanmeldformulier, verwerkt de StvdA uw persoonsgegevens om de aanmelding voor u in orde te maken. Hiervoor worden uw persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigd belang verwerkt.

Beeldmateriaal 

Tijdens de bijeenkomst kunnen er ook foto's gemaakt worden voor gebruik op deze website. Deze worden niet gelinkt aan uw naam. In het aanmeldformulier van de bijeenkomst of tijdens de bijeenkomst zelf wordt toestemming gevraagd om deze foto's te maken en te gebruiken voor de website.

Daarnaast staan er ook foto’s van mensen die werkzaam zijn in een bepaalde branche. Voor het gebruik van deze foto's wordt toestemming gevraagd bij het maken van de foto's door de fotograaf. Ook foto’s zijn niet gelinkt aan een naam.

Indien u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van uw afbeelding op de website en u deze toestemming weer wilt intrekken, kunt u een e-mail sturen naar info@stvda.nl. De StvdA verzoekt u vriendelijk om daarbij ook te vermelden op welke link van de website uw foto is geplaatst, zodat uw mail snel in behandeling genomen kan worden.

Beveiliging van gegevens

De StvdA zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Zo zijn er onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Alle digitale apparaten waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van toegangsbeveiliging, zoals gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De medewerkers van de StvdA zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Ook hebben zij instructies ontvangen over hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens.
 • De StvdA maakt gebruik van beveiligde verbindingen (SSL/TLS) waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd wanneer u persoonlijke gegevens invult. 

Uw rechten

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u op basis van de wet de volgende rechten:

 • U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die de StvdA van u heeft. 
 • U mag de StvdA vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te verbeteren als uw persoonsgegevens onjuist zijn. Als u vindt dat de StvdA uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, kunt u vragen deze te verwijderen. 
 • U kunt ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en u nog op antwoord wacht.
 • U kunt – bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of het gerechtvaardigd belang van de Stichting van de Arbeid.
 • U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken.

Vragen of klachten in verband met uw persoonsgegevens

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de StvdA of heeft u een klacht, stuur dan een e-mail naar info@stvda.nl. Het secretariaat van de StvdA zal daar snel op reageren.

Bent u van mening dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Contactgegevens Stichting van de Arbeid

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 60 
2594 AW Den Haag

Postadres
Postbus 90405 
2509 LK Den Haag 
Tel.: 070 - 3 499 577
Mail: info@stvda.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring worden aangebracht. De actuele versie vindt u altijd op deze website.