Secretariaat

Het secretariaat van de Stichting van de Arbeid:

  • drs J.M.A. Mooren (Jannie / secretaris);
  • drs. E.R. Haket (Eddy / plv. secretaris);
  • J.C.M.I. Steenbergen-van Arem (Judith / secretaresse);
  • mr. F.G.M. Verdiesen-de Kort (Femke / beleidsmedewerker);
  • C.M.T. Lambregts (Cecile / beleidsmedewerker).

Contactgegevens en routebeschrijving naar het SER-gebouw.