De Werkkamer

De Werkkamer


De Werkkamer is een samenwerkingsverband tussen de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De Werkkamer wil onder andere mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen.


Op 14 maart 2013 hebben de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ‘De Werkkamer’ opgericht. Daarmee willen beide organisaties het onderlinge overleg en de samenwerking intensiveren. Het gaat vooral om de verbinding te leggen tussen landelijk, sectoraal en regionaal arbeidsmarktbeleid.

De activiteiten van De Werkkamer zijn gericht op het bevorderen van een betere samenwerking in de 35 arbeidsmarktregio’s tussen gemeenten en sociale partners. Dit is vooral van belang om uiteindelijk 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen met zogenaamde ‘garantiebanen’. Deze garantiebanen betreffen de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord van 11 april 2013.

Inmiddels houdt De Werkkamer zich naast de Banenafspraak ook bezig met andere zaken rond arbeidsmarktbeleid.

Gerelateerde links