Pensioenopbouw zelfstandigen


De Stichting van de Arbeid heeft op verzoek van minister Koolmees van SZW kort de mogelijkheden voor de pensioenopbouw voor en door zelfstandigen in kaart gebracht.

In de brief van de Stichting van de Arbeid van 22 december 2020 wordt ook stilgestaan bij het beperkte gebruik van die mogelijkheden en de mogelijke oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Om het opbouwen van een pensioenvoorziening aantrekkelijker te maken voor zelfstandigen zouden meer mogelijkheden in de tweede pijler geboden moeten worden, zoals het vrijwillig aansluiten bij een pensioenfonds binnen de sector waar de zelfstandige werkzaam is. Dit valt echter buiten de mogelijkheden die de wetgever momenteel biedt.

Lees de volledige brief (pdf)