Pensioenuitvoerders & governance


Een pensioenregeling die door cao-partijen is afgesproken, kan door een pensioenfonds of een verzekeraar worden uitgevoerd.

Wettelijke eisen

De pensioenuitvoerder verzorgt de pensioenadministratie, communiceert over het pensioen naar de deelnemers, int de premie bij de werkgever, beheert de beleggingen en zorgt voor de uitbetaling van de pensioenuitkeringen. Er gelden allerlei wettelijke voorwaarden en voorschriften waaraan zij moeten voldoen.

Pensioenfondsen hebben geen winstoogmerk, verzekeraars hebben wel een winstoogmerk. Zij mogen daardoor niet altijd hetzelfde type regelingen uitvoeren. Er worden onder meer wettelijke eisen gesteld aan de bestuursstructuur en deskundigheid van bestuurders bij pensioenfondsen. Dit heet governance.

Aanvullende eisen

Naast de wettelijke voorschriften heeft de Stichting van de Arbeid aanvullende afspraken gemaakt met respectievelijk pensioenfondsen en verzekeraars die zijn neergelegd in twee afzonderlijke codes. In veel pensioenfondsen zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in het bestuur.