Advies Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler

De Stichting van de Arbeid heeft aan minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen een advies gestuurd om de mogelijkheden voor de pensioenopbouw van zelfstandigen uit te breiden in de tweede pijler.

Sociale partners hechten eraan dat alle werkenden een toereikend pensioen opbouwen voor de oude dag, niet alleen werknemers maar ook zelfstandigen. In het Pensioenakkoord van 2019 is daarom onder meer afgesproken te onderzoeken hoe meer zelfstandigen pensioen kunnen opbouwen in de tweede pijler. In dit advies is bezien hoe aanvullende mogelijkheden kunnen worden vormgegeven en op welke wijze de tweede pijler aantrekkelijk en toegankelijker kan worden gemaakt voor zelfstandigen. Verschillende modaliteiten worden in dit advies in kaart gebracht, waarbij onder meer naar de juridische en uitvoeringstechnische mogelijkheden is gekeken.

Download het advies Pensioenopbouw zelfstandigen in de tweede pijler