Stichting van de Arbeid adviseert over beter nabestaandenpensioen

Op verzoek van de minister van SZW heeft de Stichting van de Arbeid een advies uitgebracht om het nabestaandenpensioen te verbeteren.

In het advies pleit de Stichting er onder meer voor om het wezenpensioen en het partnerpensioen bij overlijden van de deelnemer voor pensioendatum, diensttijdonafhankelijk te maken en te koppelen aan het loon in plaats van  rekening te houden met een franchise. Hierdoor wordt voor iedereen duidelijker hoe hoog de dekking van het nabestaandenpensioen is.
Voor partners van werknemers die overlijden na pensioendatum stelt de Stichting voor een kapitaal op te bouwen dat bij uitkering 70% van het ouderdomspensioen bedraagt. Het hele advies inclusief een technische verkenning die door een voorbereidende werkgroep is opgesteld, kan gedownload worden.