25 jaar: Het afgelaste jubileum

25 jaar Stichting van de Arbeid (1975) - Het afgelaste jubileum

Het had een herdenkingsbijeenkomst moeten worden zoals bij het 10-jarig jubileum maar het liep anders. Op 17 mei 1970, precies 25 jaar nadat de preambule van de Stichting van de Arbeid werd getekend, zou ze haar jubileum vieren. Twee dagen ervoor laat secretaris Paul Pels in een brief aan het bestuur weten dat het jubileum wordt afgeblazen. Hij spreekt nog van uitstel naar ‘een later moment’ maar inmiddels weten we dat dit moment nooit gekomen is.

Het botert niet tussen werkgevers en werknemers. De sfeer is dermate aangetast dat Pels een jubileumbijeenkomst niet passend vindt.

Brief 25-jarig bestaan van de Stichting van de Arbeid 
Brief '25-jarig bestaan van de Stichting van Arbeid'

Meer lezen:

  • M. van Botterburg, ‘Aan den Arbeid!’ In de wandelgang van de Stichting van de Arbeid (Amsterdam, 1995)