50 jaar: Het gouden jubileum

50 jaar Stichting van de Arbeid (1995) - Het gouden jubileum

Het 50-jarig jubileum van de Stichting wordt groots gevierd. Op 17 mei 1995 vindt ‘s ochtends in de Raadzaal in het SER-gebouw een Bijzondere vergadering van het bestuur van de Stichting van de Arbeid plaats, bijgewoond door koningin Beatrix en prins Claus. Na toespraken van Alexander Rinnooy Kan (VNO), Johan Stekelenburg (FNV) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ad Melkert neemt de koningin het jubileumboek Aan den arbeid in ontvangst. ‘s Avonds reist een groot gezelschap van werkgevers en werknemers af naar Rotterdam. Daar wordt de avond, weliswaar zonder premier Kok, doorgebracht op het schip Kapitein Kok.

Bij het jubileum worden kosten noch moeite bespaard. Er wordt een aanvraag gedaan bij de PTT voor een Stichting van de Arbeid-postzegel. Deze is er echter om onbekende reden niet gekomen. Met Aan den arbeid heeft de Stichting een echt naslagwerk in handen. Maarten Bottenburg doorzocht archieven en interviewde hoofdrolspelers. Na het feestelijke jubileum wordt ook de publicatie Over de Stichting van de Arbeid gesproken uitgegeven. Het boek bevat de toespraken van de jubileumbijeenkomsten. Professor Abraham de Swaan blikt terug: “Dat de partijen in de oorlogsjaren overeenstemming bereikten over hun grootse voornemens, is dan ook niet zo verwonderlijk; verbazender is dat ze het daarna nog vijftig jaar met elkaar hebben volgehouden”.

Het gouden jubileum 1995
Het gouden jubileum | Foto: Archief Stichting van de Arbeid.

Meer lezen:

  • “Over de Stichting van de Arbeid gesproken” (Den Haag, 1995)
  • M. van Botterburg, ‘Aan den Arbeid!’ In de wandelgang van de Stichting van de Arbeid (Amsterdam, 1995)