40 jaar: Betere tijden

40 jaar Stichting van de Arbeid (1985) - Betere tijden

In de jaren tachtig is de sfeer ondanks de ingrijpende economische crisis gemoedelijker. Drie jaar na het Akkoord van Wassenaar wordt op 19 juni 1985 met tweehonderd genodigden gevierd dat de Stichting haar 40-jarig jubileum heeft bereikt. Vakbondsvoorzitter Wim Kok refereert in zijn toespraak aan het laatste jubileum van de Stichting: “Een van de merkwaardige en misschien wel kenmerkende kanten van de Stichting van de Arbeid is dat haar jubilea niet consequent worden gevierd. Vijftien jaar geleden ging de viering van het zilveren jubileum niet door. Als reden wordt in het historisch overzicht dat Han Engel [secretaris, red.] en zijn collega’s hebben vervaardigd, aangegeven: ‘de gespannen verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, met name in het kader van de cao-onderhandelingen’. We spreken dan ook over het inderdaad wel bijzondere turbulente jaar 1970, het jaar van de 400 gulden.”

Er wordt gemarkeerd dat de Stichting nog steeds bestaansreden heeft. Volgens werkgeversvoorzitter Kees van Lede heeft de Stichting een minder roemrucht imago dan andere organisaties in het land. “Haar werkelijke en soms grootste waarde ontleent de Stichting aan het werk achter de schermen, niet aan haar plaats op de publieke tribune. De Stichting is een instrument waar dan ook een zuinig en dikwijls onopvallend gebruik van moet worden gemaakt.” Van Lede legt de nadruk op de privaatrechtelijke positie van de Stichting: “Ook de overheid moet – en zal naar mijn mening – blijven respecteren dat de Stichting haar eigen agenda vaststelt”.

Bij dit jubileum brengt de Stichting voor het eerst een boek uit. Naast de toespraken van de heren bevat het naslagwerk ook een historisch overzicht. Een publicatie, toespraken van de voorzitters en de minister en veel genodigden: dit zal de leidraad worden voor de jubilea die nog komen gaan.

Minister De Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wim Kok (FNV), Kees van Lede (VNO)
V.l.n.r. Minister De Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wim Kok (FNV), Kees van Lede (VNO) | Foto: Rob Bogaerts, Anefo.

Meer lezen:

  • Herdenking 40-jarig bestaan Stichting van de Arbeid (Den Haag, 1985)