Dialoogbijeenkomst Arbeidsongeschiktheid

Dialoogbijeenkomst Arbeidsongeschiktheid

De Stichting van de Arbeid hebben op donderdagmiddag 5 september 2019 een dialoogbijeenkomst over arbeidsongeschiktheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn arbeidsongeschikte werknemers, werkgevers, arbeidsdeskundigen en WIA-begeleiders met elkaar in gesprek gegaan.
© ©Dirk Hol 05-09-2019

Eind 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met de vakbonden afgesproken dat een werkgroep in de Stichting van de Arbeid gaat onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van volledig- en gedeeltelijk arbeidsongeschikten kan worden verhoogd. Deze werkgroep is hier de afgelopen maanden mee aan de slag gegaan en streeft ernaar om eind van het jaar met aanbevelingen te komen aan de minister.

Alvorens tot aanbevelingen te komen, vindt de werkgroep het van groot belang om in gesprek te gaan met mensen die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid en hun ervaringen mee te nemen in het traject. Daarom heeft de Stichting op donderdagmiddag 5 september jl. een dialoogbijeenkomst over arbeidsongeschiktheid georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn arbeidsongeschikte werknemers, werkgevers, arbeidsdeskundigen en WIA-begeleiders met elkaar in gesprek gegaan.

De dialoogbijeenkomst werd geopend door dagvoorzitter Kitty Jong, vice-voorzitter van FNV. De inleiding is verzorgd door Carsten Herstel, directeur-generaal van het ministerie van SZW. Vervolgens zijn de deelnemers, onder leiding van tafelvoorzitters, in kleine groepen met elkaar in gesprek gegaan over arbeidsongeschiktheid. Vragen die aan bod kwamen, gingen onder andere over de ervaringen van deelnemers met arbeidsongeschiktheid, hoe de ideale situatie er volgens hen uitziet en wat er voor nodig is om die te realiseren. De deelnemers hebben deze vragen beantwoord vanuit hun eigen perspectief. Daardoor ontstonden er aan de tafels open gesprekken waarin er ruimte en begrip was voor verschillende standpunten.

Er zijn tijdens de dialoogbijeenkomst veel ervaringen en ideeën uitgewisseld. Dit heeft deels geleid tot bevestiging van hetgeen de werkgroep wist maar het heeft ook nieuwe ideeën en inzichten opgeleverd. De Stichting van de Arbeid is de deelnemers dankbaar voor hun komst en inbreng.

Zie ook de brief over maatregelen loondoorbetaling bij ziekte van minister Koolmees (SZW) aan de Tweede Kamer van 20 december 2018