Coronacrisis en noodpakket : oproep aan cao-partijen

Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om bedrijvigheid, werkgelegenheid en veilige werksituatie zoveel mogelijk in stand te houden.

Veel sectoren en bedrijven en de mensen die hierin werkzaam zijn, worden hard getroffen door de coronacrisis. Op 31 maart 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) gepubliceerd. Deze regeling vormt een belangrijke bijdrage om het beoogde doel te realiseren.

De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om nu gezamenlijk de schouders eronder te zetten en verzoekt cao-partijen om in hun overleg een aantal punten mee te nemen die ingaan op hoe de bedrijvigheid en de werkgelegenheid te behouden en om te zorgen voor een veilige werkomgeving en indien nodig aanvullende afspraken te maken.
De Stichting is zich overigens bewust dat de NOW-regeling in haar uitwerking nog hiaten vertoont. Een aantal zaken zijn al geadresseerd en daarover wordt al het gesprek gevoerd met het kabinet.