Expertmeeting Mantelzorg en werk

Op 11 november 2019 heeft de Stichting van de Arbeid in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een expertmeeting georganiseerd om van wetenschappers, belangenbehartigers én mantelzorgers en werkgevers te horen hoe zij aankijken tegen de combinatie mantelzorg en werk.

Deze middag kwam aan bod wat er al gebeurt aan ondersteuning van mantelzorgers en hun werkgevers. Maar ook wat er gemist wordt. Naar aanleiding hiervan gaat de Stichting bespreken of, en zo ja hoe, zij decentrale cao-partijen, werkgevers en ondernemingsraden nog meer kan faciliteren bij een werkende combinatie werk en mantelzorg. De Stichting van de Arbeid gaat de komende tijd in overleg met SZW over een nog te schrijven handreiking aan mantelzorgers en hun werkgevers