Kabinet en sociale partners roepen gezamenlijk op om zoveel mogelijk thuis te werken en drukte in detailhandel te mijden

Kabinet en de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in de Stichting van de Arbeid hebben op 6 november 2020 wederom een dringend beroep op werkgevers en werknemers gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken en knelpunten hierbij weg te nemen.

Ook worden winkeliers en bezoekers opgeroepen zich te houden aan de richtlijnen. Kabinet en sociale partners hebben ook gesproken over de vraag hoe handhaving verbeterd kan worden (niet alleen door winkeliers zelf maar ook via publieke handhaving). Het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus blijft van het grootste belang. Veel bedrijven en hun werknemers zijn al zwaar getroffen door de coronacrisis en erger moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Zie het bericht van het kabinet over de gezamenlijke oproep