Verklaring Stichting van de Arbeid naar aanleiding van Noodpakket 2.0

De Stichting van de Arbeid geeft in deze Verklaring aan hoe om te gaan met de nieuwe maatregelen in Noodpakket 2.0, waaronder ook de Commissie voor geschilbeslechting. Zij wijst erop dat deze periode op zowel centraal als decentraal niveau gebruikt moet worden om inhoud te geven aan de koersverlegging: van noodmaatregelen naar een beleid gericht op herstel van bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Download de verklaring van de Stichting van de Arbeid (pdf)