Stichting van de Arbeid wil gemis pensioenopbouw onder werknemers tegengaan

De Stichting van Arbeid acht het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Niet alleen voor het individu maar ook vanwege het maatschappelijk en economisch belang.

In het Pensioenakkoord van 2019 is onder meer afgesproken dat sociale partners met een plan komen om te zorgen dat meer werknemers pensioen gaan opbouwen. Uit een CBS-onderzoek bleek namelijk dat het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt (de zogenaamde ‘witte vlek’) groter is dan tot voor kort werd verondersteld.
In het plan van de Stichting van de Arbeid zijn allerlei acties en maatregelen opgenomen die niet alleen de inzet van cao-partijen vragen maar ook van andere partijen zoals de pensioenuitvoerders, de Kamer van Koophandel en de overheid.