Home | Publicaties

Publicaties

Aanbeveling, Advies, Nota, Brief

Een aanbeveling is een notitie waarin aanbevelingen over een bepaald onderwerp worden gedaan aan werkgevers en werknemers die betrokken zijn bij collectieve arbeidsvoorwaarden- of pensioenregelingen. Doel hiervan is dat de aanbeveling wordt opgenomen in de desbetreffende regeling en/of deze op bedrijfsniveau uit te werken.
Een advies bevat de opvattingen, voorzien van een toelichting, van de Stichting van de Arbeid over een bepaald onderwerp. Meestal wordt een advies geschreven op verzoek van de overheid of de Tweede Kamer. Soms schrijft de Stichting op eigen initiatief een advies.
Ook belicht de Stichting af en toe een onderwerp in een nota zonder dat sprake is van een direct advies.

De omvang en uitgebreidheid van deze publicaties kan zeer verschillend zijn. Uitgebreide nota's en adviezen verschijnen ook in druk en zijn te bestellen (via contact).

Convenanten en verklaringen

Hieronder vindt men overeenkomsten tussen partijen waarbij de Stichting van de Arbeid één van de tekenende partijen is. In de geschiedenis van de Stichting van de Arbeid is wellicht het meest bekend het Akkoord van Wassenaar uit 1982.

Brochures en overige publicaties

Deze publicaties worden uitgebracht om het beschreven onderwerp onder een breed publiek van werkgevers en werknemers uit te dragen. Het is aan het decentrale overleg van cao-partijen om hiervan gebruik te maken.

Jaarverslagen

Elk jaar doet de Stichting van de Arbeid een verslag van haar werkzaamheden. Tevens vindt u in het jaarverslag de deelnemers aan de werkgroepen en commissies.

Zoeken in publicaties