Bezoek van SER Curaçao aan de Stichting van de Arbeid

Bezoek van SER Curaçao aan de Stichting van de Arbeid

Op maandag 19 juli hebben Raul Henriquez (alg. secretaris) en Miloushka Racamy (senior beleidsmedewerker) van SER Curaçao een bezoek gebracht aan de Stichting van de Arbeid.

Tijdens de ontmoeting werd gesproken over de rol die SER Curaçao speelt bij het sociaaleconomische beleid op Curaçao en de positie van de Stichting van de Arbeid in Nederland. Daarnaast kwamen instrumenten ter verbetering van arbeidsomstandigheden en de betrokkenheid van de Stichting bij het Arboplatform ter sprake. Ook richtte het gesprek zich op beroepsonderwijs en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt. Tot slot kwam de unieke positie van het Nederlandse pensioenstelsel aan bod.

De Stichting van de Arbeid kijkt terug op een plezierig en interessant bezoek.