Normen voor dagblad- en folderbezorging in 2023 gecontinueerd

Cao-partijen hebben aangegeven de bezorgnormen (voorheen ‘stukloonnormen’ genoemd) voor de dagbladbezorging en voor het ongeadresseerde reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen (kortweg: folderbezorging) ook in 2023 te continueren. De norm voor de werkzaamheden van bezorgers van dagbladen is nu ook aangevuld met een bezwaarprocedure.

Met deze normen moeten de werknemers die dit werk verrichten, in staat zijn het minimumloon te verdienen. De norm voor de dagbladbezorging geldt sinds 1 januari 2018, de norm voor de folderbezorging sinds 1 april 2020.