Nalevingsrapportage 2019 Code Pensioenfondsen verschenen

Nalevingsrapportage 2019 Code Pensioenfondsen verschenen

De naleving van de Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, wordt jaarlijks onderzocht door een onafhankelijke commissie, de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCPF). De algemene conclusie over 2019 is dat de naleving hoog is en de diversiteit binnen pensioenfondsbesturen gestaag toeneemt.

De naleving van de Code Pensioenfondsen, die is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid, wordt jaarlijks onderzocht door een onafhankelijke commissie, de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen (MCPF). De algemene conclusie over 2019 is dat de naleving hoog is en de diversiteit binnen pensioenfondsbesturen gestaag toeneemt.

De Nalevingsrapportage 2019 is hier terug te vinden. De Monitoringcommissie heeft in 2020 vooral gekeken naar de voortgang van de naleving sinds 2014, het jaar dat de Code Pensioenfondsen voor het eerst van toepassing was. Het nalevingspercentage lag destijds al hoog met 94% en is nu verder gestegen naar 98,5%. Wel waarschuwt de commissie dat dit geen reden is om te verslappen omdat de normen nog niet overal gehaald worden. Zo blijft een grotere diversiteit binnen de fondsorganen een belangrijk aandachtspunt.

Het voorzitterschap van de commissie zal met ingang van 2021 overgaan van Margot Scheltema naar Yvonne van Rooy. De Stichting van de Arbeid dankt Margot Scheltema voor haar grote inzet in de afgelopen zeven jaar en spreekt het vertrouwen uit dat Yvonne van Rooy op een zelfde constructieve maar ook kritische wijze de werkzaamheden voortzet.