Format implementatieplan nieuw pensioenstelsel beschikbaar

De transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is een omvangrijk traject. De implementatie van een nieuwe pensioenregeling vraagt aanpassingen in de gehele keten van de pensioenuitvoering, waaronder de pensioenadministratie, de vermogensbeheeradministratie, de communicatiekanalen/ inrichting keuzebegeleiding en IT-systemen maar ook de koppelingen tussen deze elementen.

Om te waarborgen dat de transitie voldoet aan de vereisten van de ‘beheerste en integere bedrijfsvoering’ dienen pensioenfondsen verplicht een implementatieplan op te stellen.
Werken aan ons pensioen heeft een format voor het invullen van het implementatieplan ontwikkeld. Bij het opstellen van dit sjabloon zijn zowel de wetgeving als de good practice van De Nederlandsche Bank ‘Inhoudsopgave implementatieplan pensioenfonds’ als uitgangspunt genomen. Alle wettelijk voorgeschreven onderdelen voor het implementatieplan zijn in het format opgenomen.

Download het format voor het implementatieplan