Formats transitieplan nieuwe pensioenregeling beschikbaar

Op de website van werkenaanonspensioen.nl zijn op initiatief van de Stichting van de Arbeid zijn twee formats gepubliceerd voor transitieplannen om naar een nieuwe pensioenregeling over te gaan. In het najaar volgen er nog formats voor het implementatieplan en het communicatieplan.

Transitieplan

Aan het einde van het arbeidsvoorwaardelijk overleg dienen werkgevers/sociale partners een transitieplan op te leveren. Werkenaanonspensioen stelt twee sjablonen voor het transitieplan beschikbaar: één voor werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling en één voor werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds.

Het transitieplan bevat de verantwoording waarom voor de betreffende invulling van de nieuwe pensioenregeling wordt gekozen, hoe wordt omgegaan met de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten én waarom er sprake is van een evenwichtige overstap.

  • Klik hier voor het format transitieplan voor werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling;
  • Klik hier voor het format transitieplan voor werkgevers met een pensioenregeling bij een pensioenfonds.

Het transitieplan is vormvrij. Bovenstaande formats kunnen dienen als invuldocument, inspiratie of naslagwerk.