Format transitieplan eerbiedigende werking gepubliceerd op werkenaanonspensioen.nl

Een format voor het ‘transitieplan eerbiedigende werking’ is gepubliceerd op het informatieplatform werkekenaanonspensioen.nl.

Dit format is gepubliceerd om arbeidsvoorwaardelijke partijen te faciliteren bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Het is specifiek bedoeld voor werkgevers die de nieuwe pensioenregeling onderbrengen bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling en daarbij gebruikmaken van de eerbiedigende werking.

Hoewel het maken van een transitieplan niet verplicht is bij het gebruik van de eerbiedigende werking, kan dit behulpzaam zijn om de gemaakte afspraken en onderliggende overwegingen gestructureerd vast te leggen. Ook kan het transitieplan dienen als informatiedocument voor (toekomstige) werknemers en indien van toepassing de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering.

Download het format van het transitieplan voor de eerbiedigende werking op de website werkekenaanonspensioen.nl

De eerder gepubliceerde formats van transitieplannen zijn als volgt te downloaden:

Ook de komende tijd zal nog nieuwe informatie worden toegevoegd op de website werkekenaanonspensioen.nl, een gezamenlijk initiatief van de Stichting van de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.