Handreikingen ‘Zwangerschap en werk’ en ‘De overgang en werk’ vertaald naar het Engels

De handreikingen ‘Zwangerschap en Werk’ en ‘De overgang en werk’ zijn vertaald naar het Engels en te vinden op de Engelse pagina van de Stichting van de Arbeid of via onderstaande links.

© Shutterstock

Guidelines 'Pregnancy and work' and 'Menopause and work' translated into English
The guidelines on 'Pregnancy and work' and 'Menopause and work' have been translated into English and can be found on the English page of the Foundation of Labour or via the links below.

Download Guidance on Pregnancy and Work (pdf)

Download Guidance on Menopause and Work (pdf)