Overeenstemming over het pakket aan maatregelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Sociale partners en het kabinet hebben overeenstemming bereikt over het pakket aan maatregelen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

De Sociaal- Economische Raad doet in het MLT-advies aanbevelingen voor meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemingen. De uitwerking van het MLT-advies vond plaats in overleg tussen de Stichting van de Arbeid en het kabinet. De afspraken die zijn gemaakt zorgen ervoor dat mensen meer zekerheid krijgen over hun inkomen en hun rooster, en dat zelfstandigen beter beschermd zijn bij tegenslag. Tegelijkertijd gaan de maatregelen ook leiden tot meer wendbaarheid voor ondernemers.

De maatregelen houden onder andere in:

  • Het nulurencontract verdwijnt, in plaats daarvan komt er een basiscontract voor het aantal uur waarop mensen ten minste standaard worden ingeroosterd;
  • De afkoeltijd na drie jaarcontracten gaat van een half jaar naar vijf jaar;
  • Kleine bedrijven krijgen na één ziektejaar van een werknemer eerder duidelijkheid over de re-integratieverplichtingen van kleine en middelgrote werkgevers;
  • De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen wordt verplicht.

De maatregelen worden de komende tijd uitgewerkt in wetsvoorstellen. De Stichting van de Arbeid wordt bij deze verdere uitwerking nauw betrokken.

Lees verder op de website van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid