Overhandiging handreiking zwangerschap en werk

Op maandag 7 maart a.s. overhandigt de Stichting van de Arbeid de handreiking zwangerschap en werk aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip. Deze handreiking biedt handvatten aan (toekomstige) ouders en hun werkgevers hoe om te gaan met zwangerschap op het werk. De minister zal in een korte reactie ingaan op de handreiking en op kabinetsplannen ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van vrouwen.

Beleidsmakers, cao-onderhandelaars, juristen en andere geïnteresseerden kunnen de overhandiging bijwonen via Microsoft Teams door middel van onderstaande link. U wordt vriendelijk verzocht uw microfoon en beeld uit te zetten.

Klik hier om deel te nemen

Programma 7 maart 14.00 uur – 14.30 uur

  • 14.00 Opening door de voorzitter van de Werkgroep Arbeid en Zorg Guusje Dolsma
  • 14.05 Overhandiging handreiking zwangerschap en werk aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip
  • 14.05 De minister reageert op de handreiking en gaat in op de kabinetsplannen
  • 14.15 Reactie Bas van Weegberg (lid dagelijks bestuur FNV)
  • 14.20 Reactie Guusje Dolsma (plaatsvervangend directeur sociale zaken VNO-NCW en MKB-Nederland)
  • 14.25 Ruimte voor vragen uit de chat
  • 14.30 Sluiting