Sociale partners en kabinet werken eendrachtig aan uitvoering noodpakket

Voor behoud inkomens, banen en bedrijvigheid. Kabinet, werkgevers en vakbonden komen per vandaag wekelijks bij elkaar om te werken aan de uitvoering van het noodpakket voor de economie. Door frequent samen op trekken, kunnen alle geraakte werknemers, flexwerkers en ondernemers zo spoedig mogelijk de hulp ontvangen die zij verdienen in deze ingrijpende periode.

Het is alle hens aan dek om de economische gevolgen van coronavirus het hoofd te bieden. Het noodpakket dat deze week door het kabinet is gepresenteerd, wekt vertrouwen en verdient alle steun. Mensen zagen afgelopen dagen plotseling hun inkomen wegvallen. Zij kunnen er met de maatregelen op rekenen dat er hulp beschikbaar komt. Bijvoorbeeld in de vorm van ruimere liquiditeit voor ondernemers, of tegemoetkoming in loonkosten of inkomenssteun voor zelfstandigen. Voor de Stichting van de Arbeid is het motto daarbij "eendracht en daadkracht", zoals zij afgelopen zondag al schreef in een brief aan het kabinet met daarin voorstellen voor acute maatregelen.

Voor alle betrokkenen heeft de uitvoering van alle maatregelen nu de hoogste prioriteit. In een gezamenlijk overleg tussen polder en kabinet kunnen signalen vanaf de werkvloer rechtstreeks met elkaar gedeeld worden. Problemen die in bedrijven en sectoren spelen kunnen dan worden omgezet in oplossingen die praktisch werken. In het wekelijks overleg zal er ook een vinger aan de pols gehouden worden hoe de economische situatie zich verder ontwikkelt.

Van de zijde van het kabinet zullen ministers Wouter Koolmees (SZW) en Eric Wiebes (EZK) deelnemen.

De delegatie van de Stichting van de Arbeid bestaat uit de voorzitters van de aangesloten organisaties. Namens de werkgevers: Hans de Boer (VNO-NCW), Jacco Vonhof (MKB-Nederland) en Marc Calon (LTO Nederland). En namens werknemers zijn Han Busker (FNV), Piet Fortuin (CNV) en Nic van Holstein (VCP) vertegenwoordigd.

Sociale partners en kabinet werken eendrachtig aan uitvoering noodpakket, overleg op het minister van SZW 19 maart 2020

Foto's: Dirk Hol