Regeling aanvullende crisisdienstverlening

Regeling aanvullende crisisdienstverlening

Om werkenden die hun baan (dreigen te) verliezen aanvullende dienstverlening te kunnen bieden, stelt het ministerie van SZW extra middelen ter beschikking.

De partijen in de regionale mobiliteitsteams (sociale partners, UWV, gemeenten en onderwijs) kunnen hierop een beroep doen.
Download de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 die op 25 maart 2021 is gepubliceerd.

Lees hier meer over de regionale mobiliteitsteams.