Sociale partners op het Catshuis

Sociale partners op het Catshuis

Op 19 september jl. heeft een delegatie van het kabinet de zes voorzitters van de bij de Stichting van de Arbeid aangesloten organisaties bijgepraat over de maatregelen die bekend worden gemaakt op Prinsjesdag.

© RVD
Impact van de gestegen energietarieven voor huishoudens en bedrijven en de lastenontwikkeling in het algemeen centraal stonden daarbij centraal. De voorzitters hebben het kabinet bijgepraat over de (dagelijkse) problemen die bij de achterbannen en sectoren worden ervaren en hoe zij aankijken tegen de te treffen maatregelen. Er is nog een keer bevestigd dat kabinet, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties elkaar nodig hebben als het gaat om de vele sociaal-economische opgaven waar Nederland voor staat en dat het belangrijk is elkaar over en weer goed te blijven informeren. Ook zullen nog een aantal maatregelen in samenspraak met sociale partners verder worden uitgewerkt.