Terugblik inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

De Stichting van de Arbeid (StvdA) organiseerde op 9 november jl. de inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Tijdens deze bijeenkomst gingen aanwezigen met elkaar in gesprek over wat er nodig is om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen te gaan. De Stichting kijkt terug op een geslaagde middag.

© Dirk Hol
Het programma van de bijeenkomst bestond uit sprekers van werkgevers- en werknemersorganisaties, workshops door experts en theater. Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV en voorzitter van de Werkgroep grensoverschrijdend gedrag van de StvdA, trapte de bijeenkomst af met een activerende speech waarom het van belang is actie te ondernemen. Zij benadrukte dat sociale partners aan de lat staan om bewustwording te creëren en verandering teweeg te brengen op de werkvloer. Hierbij wordt nauwe samenwerking gezocht met het bureau van regeringscommissaris Mariëtte Hamer en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het programma werd vervolgd met een videogesprek tussen de demissionair minister Karien van Gennip van SZW en regeringscommissaris Mariëtte Hamer. In dit gesprek kwam naar voren dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om bewustwording. Ook benadrukte de minister hoe onrechtvaardig het is als slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag uitvallen. Er ligt een gezamenlijke opgave om dat in de toekomst te voorkomen.
Daarna gingen de deelnemers uiteen in workshops met thema’s als ‘psychologische veiligheid’, ‘ingrijpen door omstanders’, ‘de rol van de ondernemingsraad’, ‘de rol van sectoren’, ‘omgaan met meldingen’ en ‘medewerkers in hun kracht zetten’. Deelnemers (werkgevers, hr-professionals, or-leden, branchevertegenwoordigers en vakbondsbestuurders) gingen met de workshopleiders en elkaar in gesprek over wat er nodig is om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer tegen te gaan. De uitkomsten richtten zich zowel op het maken of verbeteren van beleid in de organisatie als op praktische tips hoe om te gaan met een incident. De focus lag niet alleen op handvatten voor werkgevers en leidinggevenden, maar er werd ook ingegaan op handelingsperspectieven voor werknemers, bijvoorbeeld in de rol van omstander.

Na de workshops kwamen de deelnemers terug in de plenaire zaal voor een theatervoorstelling van De Bouwmeester. Het gezelschap liet met theater, dans en muziek op een indringende manier de pijnlijke realiteit van grensoverschrijdend gedrag zien.

Guusje Dolsma (plv. directeur beleid VNO-NCW/MKB-Nederland) sloot de bijeenkomst af met een woord van dank aan alle sprekers, workshopgevers en aanwezigen. Zij kondigde aan dat de Stichting van de Arbeid de komende tijd onvermoeid verder gaan met dit onderwerp. Verschillende activiteiten zullen de komende maanden uitgerold worden. Gedacht moet worden aan or-trainingen, omstanderstrainingen, ondersteuning aan branches bij het ontwikkelen van een aanpak en inrichting van een centraal informatiepunt.

De Stichting van de Arbeid dankt de aanwezigen voor hun deelname en inbreng. Sociale partners nemen dit mee in de verdere uitrol van activiteiten en zullen u hierover te zijner tijd informeren.

inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - 9 november 2023

inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - 9 november 2023

inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - 9 november 2023

inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - 9 november 2023

inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - 9 november 2023

inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - 9 november 2023

inspiratiebijeenkomst Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer - 9 november 2023

Foto's: © Dirk Hol