Themabijeenkomst ‘Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers' (Save de date 4 oktober 2024)

Op 4 oktober a.s. organiseert de Stichting van de Arbeid samen met het Netwerk Zelfstandig Ondernemers (NZO) en FNV Zelfstandigen een themabijeenkomst over duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers. Wat zijn de knelpunten en waar is behoefte aan? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de duurzame inzetbaarheid van zelfstandigen en van werknemers? Bedoeling is om te kijken welke maatregelen en acties gewenst zijn en wie daarin welke rol heeft en speelt.

Aanleiding

In de afgelopen periode heeft de Stichting van de Arbeid gesproken met enkele zelfstandigenorganisaties die direct of indirect bij de SER betrokken zijn, om te kijken op welke wijze ze elkaar kunnen versterken bij arbeidsmarktvraagstukken die zowel zelfstandigen (en opdrachtgevers) als werknemers en werkgevers aangaan. Dit vormt de aanleiding om een themabijeenkomst te organiseren waaraan een brede groep van zelfstandigenorganisaties en branche- en beroepsverenigingen (met veel zelfstandigen onder hun leden) kan deelnemen.

Programma 4 oktober a.s.

De inloop is vanaf 13.00 uur in het SER-gebouw (Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag). Om 13.30 uur zal het programma aanvangen met als dagvoorzitter Josette Dijkhuizen. Josette Dijkhuizen is naast (zelfstandig) ondernemer ook bijzonder hoogleraar ‘Duurzame Inzetbaarheid van Ondernemers in Nederland’ aan de Universiteit van Tilburg en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Na een plenair gedeelte is het de bedoeling dat in deel-sessies vertegenwoordigers van zelfstandigen, werknemers en werkgevers met elkaar in dialoog gaan over de verschillende vraagstukken van duurzame inzetbaarheid en kijken hoe knelpunten kunnen worden opgelost en of sociale partners en zelfstandigenorganisaties hierbij iets voor elkaar kunnen betekenen.

Alvast aanmelden

Indien u geïnteresseerd bent in deze bijeenkomst, kunt u zich alvast aanmelden via info@stvda.nl. Vriendelijk verzoek daarbij uw naam, organisatie en e-mailadres door te geven. In september zult u dan het definitieve programma ontvangen.