TVL en TONK verruimd

Onder meer na overleg met de voorzitters van bij de Stichting van de Arbeid aangesloten organisaties heeft het kabinet besloten de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verruimd. Het kabinet heeft dit kenbaar gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees de brief van het kabinet over de aanvullende maatregelen vanaf het tweede kwartaal.

TVL-regeling

Het vergoedingspercentage van de TVL zal met ingang van het tweede kwartaal 2021 worden verhoogd van 85% naar 100%. Bedrijven die een omzetverlies van meer dan 30% hebben kunnen hiermee beter de vaste lasten opvangen. De Stichting van de Arbeid steunt deze verruiming omdat bedrijven minder een beroep hoeven te doen op de reserves, waarop vooral in gesloten sectoren toch al een fors beroep is gedaan. Het is niet alleen goed nieuws voor bedrijven maar ook voor hun werknemers.

TONK-regeling

Mensen die als gevolg van het inkomensverlies door de coronacrisis de vaste lasten niet meer kunnen dragen, kunnen een beroep doen op deze regeling die onderdeel uitmaakt van de bijzondere bijstand. Het kabinet heeft besloten het budget voor gemeenten te verdubbelen aangezien meerdere gemeenten met het budget onvoldoende uit de voeten konden en hierdoor de verschillen tussen gemeenten te groot werd. De Stichting van de Arbeid blijft er voor pleiten de verschillen tussen gemeenten zoveel mogelijk weg te nemen, omdat het voor huishoudens niet zou moeten uitmaken in welke gemeente men toevallig woont om een beroep op deze regeling te kunnen doen.