Terugblik ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!’ Webinar Stichting van de Arbeid

Terugblik ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!’ Webinar Stichting van de Arbeid

Tijdens Internationale Vrouwendag op 8 maart 2021 organiseerde de Stichting van de Arbeid het webinar ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!’ Dagvoorzitter Anouschka Laheij sprak samen met de gastsprekers over het thema emancipatie van vrouwen sinds de jaren ’90.

Lees verder onder de foto.

In een korte introductie ging de voorzitter van de Werkgroep Arbeid en Zorg, Guusje Dolsma, in op de huidige vraagstukken die spelen op het gebied van emancipatie in Nederland. Om deze vraagstukken aan te pakken, is het goed om de geschiedenis te kennen. Daarom ligt de focus op de nota Vrouw en Arbeid die de Stichting van de Arbeid in 1990 heeft uitgebracht. Deeltijdwerk kent bijvoorbeeld een duidelijke historische oorsprong. Een belangrijke puzzel waar sociale partners in de Stichting van de Arbeid nu gezamenlijk voor staan, is het doorbreken van deze deeltijdcultuur en komen tot een evenredige arbeidsdeelname van de hele samenleving.

Catelene Passchier en Jan-Willem van den Braak waren beiden in de Stichting van de Arbeid betrokken bij de totstandkoming van de nota Vrouw en Arbeid. In deze nota werd een aantal aanzetten gedaan op thema’s als deeltijdwerk, de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, kinderopvang en verlofregelingen. Dit waren geen revolutionaire ideeën, maar hiermee werd wel de toon gezet voor een groot aantal ontwikkelingen in de jaren daarna. Vrouwen kwamen in die tijd langzaam door middel van deeltijdbanen de arbeidsmarkt op. De vakbonden hebben zowel naar buiten toe als intern moeten strijden om dit op de vakbondsagenda te krijgen. Werkgevers meenden dat het benutten van het arbeidspotentieel van vrouwen niet ging lukken met de klassieke 38/40-urige werkweek. Parttime werken bood hiervoor een oplossing. In de jaren na de nota is er veel veranderd op het gebied van economische zelfstandigheid van vrouwen, maar op dit moment is er ook nog veel terrein te winnen.

Na het gesprek met Catelene Passchier en Jan-Willem van den Braak gaven vier vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties FNV Young & United, VCP Young Professionals, CNV Jongeren en Jong Management een korte pitch waarin zij pleitten voor maatregelen en bewustwording om de emancipatie van vrouwen voort te zetten. In de pitches werd onder andere betoogd na te denken over de waardering van werk en er werd een oproep gedaan aan vrouwen elkaar te steunen en aan mannen om hun aandeel te leveren bij de zorgtaken.

Het webinar werd afgesloten met een debat tussen drie (kandidaat)Kamerleden Gijs van Dijk (PvdA), Judith Tielen (VVD) en Hülya Kat (D66). Zij gingen met elkaar in debat aan de hand van drie stellingen over de invoering van een 32-urige werkweek, de financiering en hoogte van het betalingsniveau van ouderschapsverlof en het stimuleren van meer werken door middel van bonussen. Hülya Kat pleit voor een einde aan het huidige toeslagensysteem zodat meer werken ook echt gaat lonen. Gijs van Dijk wil graag focussen op het doorbreken van het beloningsverschil tussen vrouwen en mannen. Tot slot stelt Judith Tielen voor om de campagne ‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!’ nieuw leven in te blazen en daarmee het financiële bewustzijn van vrouwen te vergroten.

De Stichting van de Arbeid kijkt terug op een mooi en dynamisch webinar en dankt de sprekers voor hun bijdrage en de deelnemers voor hun aanwezigheid.