Congres Werken aan ons pensioen goed bezocht

Op 27 september jl. vond het congres ‘Werken aan ons pensioen’ plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Deze bijeenkomst werd druk bezocht door ruim 400 vertegenwoordigers van sociale partners, pensioenfondsbestuurders, actuarissen, verzekeraars, toezichthouders, en adviseurs en wetenschappers.

© Jeancarlo Nunes dos Anjos - www.nunesdosanjos.com
Het doel van het congres was vooral om ervaringen, vragen en dillema’s te delen die te maken hebben met de transitie naar het nieuwe pensioencontract. De Stichting van de Arbeid en het ministerie van SZW hebben door alle input van de aanwezigen veel inzicht gekregen aan welke informatie vooral behoefte bestaat om op het informatieplatform werkenaanonspensioen.nl te plaatsen. Een terugblik op het congres is te vinden op de website werkenaanonspensioen.nl