Steunpakket coronacrisis vanaf 1 januari 2021

Het kabinet heeft het steunpakket zoals dit gaat gelden vanaf 1 januari a.s. bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. In de afgelopen weken is er intensief overleg geweest tussen de voorzitters van de bij de Stichting van de Arbeid aangesloten organisaties en het kabinet.

© Shutterstock

Sociale partners hebben vooral aangedrongen om het steunpakket (de NOW-Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en de TVL-Tegemoetkoming Vaste Lasten) vanaf 1 januari niet af te bouwen – zoals gepland was - maar voort te zetten op het niveau zoals dit nu in het vierde kwartaal van 2020 geldt. Verder werd onder meer ingezet op een verbetering van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en een inkomensondersteuning voor mensen die vanwege de coronacrisis tussen wal en schip terecht (zijn ge)komen. Hoewel niet alles is overgenomen zijn deze en specifieke steunmaatregelen (zoals een kredietfaciliteit voor de reisbranche) in belangrijke mate opgenomen in de brief van het kabinet.

Op 18 december 2020 heeft het kabinet nog specifieke aanvullingen op dit steunpakket bekend gemaakt.