Stichting van de Arbeid aan de slag met arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting van de Arbeid – het landelijke overlegorgaan van sociale partners - verzocht om begin 2020 met een voorstel te komen voor een wettelijke verzekeringsplicht tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen. De Stichting van de Arbeid heeft de minister laten weten graag hiertoe bereid te zijn en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties te betrekken bij het traject.