5 mei Bevrijdingsdag

5 mei Bevrijdingsdag

De Stichting van de Arbeid brengt de oproep van het kabinet onder de aandacht van cao-partijen om 5 mei als Bevrijdingsdag jaarlijks te vieren en als vrije dag aan te merken. Daarbij merkt de Stichting op dat het de decentrale verantwoordelijkheid is of de oproep nader wordt ingevuld, en zo ja, op welke wijze dit geregeld wordt.

Overigens geldt sinds 1959 de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid om werknemers in de lustrumjaren op 5 mei vrijaf te geven met behoud van loon, mits de werkomstandigheden zich daar niet tegen verzetten en het bedrijfsbelang niet wordt geschaad.