Laatste rapportage implementatie Europese raamovereenkomst actief ouder worden

Laatste rapportage implementatie Europese raamovereenkomst actief ouder worden

In deze laatste rapportage doen de bij de Stichting van de Arbeid aangesloten organisaties verslag van de implementatie van het in maart 2017 gesloten akkoord tussen Europese sociale partners over actief ouder worden en een intergenerationele aanpak.

© Liesbeth Sluiter

Vanaf 2018 heeft de Stichting van de Arbeid jaarlijks een rapportage uitgebracht. De Stichting komt in deze laatste rapportage tot de conclusie dat al veel is bereikt maar dat er blijvende aandacht nodig is voor duurzame inzetbaarheid. Ook verwijst de Stichting naar het onlangs uitgebrachte mlt-advies van de SER.

Blijvende aandacht gevraagd voor duurzame inzetbaarheid

Gelet op de toenemende bewustwording van het belang van duurzame inzetbaarheid, het flankerend overheidsbeleid en niet in de laatste plaats de inzet van sociale partners, is de Stichting van de Arbeid ervan overtuigd dat het aantal afspraken over duurzame inzetbaarheid ook in de komende jaren verder zal toenemen, niet alleen in cao’s maar ook op het niveau van bedrijven en individuele werknemers. Het is belangrijk dat het bewustzijn onder werkgevers en werknemers verder vergroot wordt en dat zij met de juiste middelen worden ondersteund. Het blijvend werken aan duurzame inzetbaarheid is en blijft ook in de komende jaren noodzakelijk.

Ook SER benadrukt belang duurzame inzetbaarheid

Ook de SER heeft onlangs in het advies Investeren in brede welvaart, publieke sectoren en toekomstig verdienvermogen het belang van duurzame inzetbaarheid nog een keer benadrukt. Daarbij wijst de SER ook op de grote transities en het belang daarbij van een goede infrastructuur voor mensen die van baan moeten veranderen.

Download de rapportage (pdf)