75 jaar Stichting van de Arbeid, deel 8: Steeds meer achter de schermen

75 jaar Stichting van de Arbeid, deel 8: Steeds meer achter de schermen

Vanaf 2012 groeien de werkloosheid en faillissementen in snel tempo. Dit leidt tot meerdere plannen om bedrijven overeind en mensen aan het werk te houden. In 2013 tekenen sociale partners in de Stichting van de Arbeid en het kabinet-Rutte II het Sociaal Akkoord. Het grootste gedeelte van de advisering aan het kabinet vindt sinds 2013 binnenkamers plaats. Lees meer over de jaren tien.