Akkoord van Wassenaar: Centrale aanbevelingen inzake aspecten van een werkgelegenheidsbeleid

Het is misschien wel het bekendste akkoord van de Stichting van de Arbeid. Na jaren van overleg zonder resultaat tekenen op 24 november 1982 VNO-voorzitter Chris van Veen en FNV-voorzitter Wim Kok het Akkoord van Wassenaar. In ruil voor arbeidstijdverkorting in verschillende vormen kunnen afspraken gemaakt worden over loonmatiging.

In dit akkoord heeft de Stichting werkgevers en werknemers op bedrijfstak- en ondernemingsniveau aanbevolen een politiek van gematigde loonstijging te voeren teneinde de winstgevendheid van het bedrijfsleven te verbeteren in combinatie met een werkgelegenheidsbeleid in bedrijfstakken en bedrijven door middel van onder meer maatregelen op het gebied van arbeidsduurverkorting.