Brief aan Tweede Kamer over AOV-zelfstandigen

De Stichting van de Arbeid en zelfstandigenorganisaties VZN, PZO en FNV Zelfstandigen hebben de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een brief gestuurd ter voorbereiding op het Commissiedebat arbeidsongeschiktheid van 24 april a.s. In deze brief pleiten zij voor een spoedige behandeling van het wetsvoorstel.

Tijdens het commissiedebat zal mogelijk de voortgang van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen aan de orde komen. Het wetsvoorstel bevindt zich momenteel in een afrondende fase. De Stichting van de Arbeid en betrokken zelfstandigenorganisaties hopen op een voortvarende behandeling van het wetsvoorstel zodat binnen enkele jaren een verzekering voor zelfstandigen kan worden ingevoerd die past bij de behoeften van deze doelgroep.

Download de brief