Artikel over tegengaan gemis pensioenopbouw

In het Pensioen Magazine van februari 2022 is het artikel ‘Geen pensioen, wat kun je doen’ opgenomen. Hierin wordt ingegaan op de activiteiten die de Stichting van de Arbeid onderneemt om het ontbreken van pensioenopbouw onder werknemers tegen te gaan (ook wel ‘witte vlek pensioen’ genoemd).

Deze activiteiten zijn een uitwerking van een in 2020 uitgebracht aanvalsplan. Bij de uitvoering van de daarin opgenomen 22 actiepunten werkt de Stichting van de Arbeid nauw samen met andere partijen, zoals de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars en het ministerie van SZW. Auteur van het artikel, Jacqueline Verhulst, is werkzaam bij de Stichting van de Arbeid.

Lees het artikel 'Geen pensioen, wat kun je doen' (pdf)
Zie ook het SER-informatieplatform: ‘geenpensioen.nl’.

Gerelateerd nieuws

Geen pensioen, wat kun je doen? | 19 november 2021