Stichting van de Arbeid stuurt pensioenuitvoerders brief over basispensioenregeling

Als onderdeel van het aanvalsplan om het aantal werknemers zonder pensioenregeling terug te dringen, heeft de Stichting van de Arbeid pensioenuitvoerders een brief gestuurd. Daarin doet de Stichting van de Arbeid een beroep op vooral verzekeraars en premiepensioeninstellingen (ppi’s) om een basispensioenregeling aan te bieden en deze onder de aandacht van de kleine, startende werkgevers te brengen.

De Stichting het van belang dat een regeling bestaat uit een levenslang ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen (en bij voorkeur ook premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid). Om kleine, startende werkgevers een indicatie te geven welk niveau aan premie-inleg gangbaar is, kan gewezen worden op de gemiddelde werkgeverspremie die in Nederland wordt betaald. Het is van belang dat de verwachte pensioenuitkomsten goed in beeld worden gebracht en dat de kosten van een dergelijke regeling laag zijn zodat de premie ten goede komt aan de werknemers.

Download de volledige brief van de Stichting van de Arbeid.