Reactie op verbeteren ondersteuning bijstandsgerechtigden

Reactie op verbeteren ondersteuning bijstandsgerechtigden

De Stichting van de Arbeid is positief over het initiatief in het wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat bijstandsgerechtigden beter in beeld komen bij gemeenten door na de bijstandsaanvraag een eerste contact te hebben en tot wederzijdse afspraken te komen met het doel dat mensen zoveel mogelijk maatschappelijk participeren en economisch zelfstandig worden

De Stichting benadrukt dat zowel de frequentie van de contacten als de dienstverlening en ondersteuning gebaseerd moeten zijn op maatwerk. De afspraken zouden een wederkerig karakter moeten hebben zodat de bijstandsgerechtigde enerzijds meewerkt hieraan en anderzijds de gemeente moet kunnen houden aan de afspraken over de toegezegde dienstverlening en voorzieningen.