Code Pensioenfondsen herzien

De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben de Code Pensioenfondsen herzien, deze gaat in op 1 januari 2024. “De Code is een belangrijk instrument voor de zelfregulering van pensioenfondsen, die moet dus up-to-date zijn”, legt Ger Jaarsma uit, als voorzitter van de Pensioenfederatie.

Actualisering

Waarom was een herziening nu nodig? Jaarsma: “De huidige versie is van 2018. Dat lijkt nog niet zo lang geleden, maar toch was een herziening nodig om aansluiting te houden bij snelle maatschappelijke ontwikkelingen als diversiteit en inclusie, terwijl ook duurzaamheid in een hogere versnelling staat. Daarbij is de Wet toekomst pensioenen dit jaar aangenomen en ook die leidde tot aanpassingen van de Code. We behouden natuurlijk het goede, maar ook nemen we de aanbevelingen over van de Monitoringcommissie, die speciaal let op deze Code. Het resultaat is dat het belang van de deelnemer nog beter voorop staat, in de nieuwste versie van de Code.”

Diversiteit

“En om diversiteit en inclusie binnen de pensioensector een extra boost te geven komt er een speciale Taskforce diversiteit & inclusie”, meldt Jurre de Haan, werkgeversvoorzitter van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid. “Want: ‘Goed pensioenfondsbestuur’ is mensenwerk en teamwerk. Divers samengestelde teams, waar ruimte is voor uiteenlopende invalshoeken en perspectieven, komen tot betere resultaten.”
Jaarsma vult aan: “De aangepaste code vraagt om als bestuur te vertellen wat er in de loop van een jaar op meerdere fronten is gedaan om de diversiteit en inclusie te versterken. Hier kan het bestuur dus vertellen over wat het heeft gedaan, wat werkte wel wat werkte minder goed? En wat zijn de plannen voor het aankomende jaar? Zo inspireren we fondsbesturen tot meer zelfreflectie, meer uitleg en meer diversiteit.”

Overige wijzigingen

Leonne Jansen, werknemersvoorzitter van de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid duidt ook nog op andere aspecten in de hernieuwde Code: “Bij de maatschappelijke ontwikkelingen past dat er meer aandacht is voor visie, missie en strategie, net als duidelijke keuzes in duurzaamheid en beleggingsbeleid. Toegespitst op de deelnemers focust de code op keuzebegeleiding.”.

Tien jaar code

De eerste Code Pensioenfondsen werd op 1 januari 2014 gepubliceerd op initiatief van de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. Met deze actuele code blijft het doel om de kwaliteit te verhogen van pensioenfondsbesturen. De onafhankelijke Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op naleving van de Code.

Download de herziene code