Commissie voor geschilbeslechting

De Stichting van de Arbeid heeft de Commissie voor geschilbeslechting ingericht. Werkgevers en belanghebbende vakbonden kunnen hierop gezamenlijk een beroep doen bij een ontslagaanvraag van twintig of meer werknemers als zij er niet in slagen tot overeenstemming te komen over de noodzaak van het aantal ontslagen in het kader van de WMCO.

© Liesbeth Sluiter