Aanvullingen steunpakket eerste en tweede kwartaal 2021

Op 21 januari 2021 heeft het kabinet de aanvullingen op het steunpakket voor ondernemers in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt. Hieraan voorafgaand is zeer intensief overleg met sociale partners gevoerd.

Lees de brief van de kabinet over de aanvullingen van het steunpakket

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerder aangekondigde steunpakket zijn de volgende. De bij de Stichting van de Arbeid aangesloten organisaties gaan ervan uit dat door de verbeteringen in het pakket meer bedrijven het hoofd boven water kunnen houden en dat daarmee meer werkgelegenheid in stand kan blijven.

NOW-regeling

Het vergoedingspercentage van de NOW wordt zowel in het eerste als in het tweede kwartaal verhoogd van 80% naar 85%. De eerder voorziene afbouw van de regeling in het tweede kwartaal is van tafel. Hiermee krijgen werkgevers een hogere vergoeding voor de loonkosten en moet de dreiging van collectieve ontslagen zoveel mogelijk worden beperkt.

TVL-regeling

De TVL-regeling wordt verbeterd, niet alleen in het eerste kwartaal maar ook in het tweede kwartaal.

  • Het vergoedingspercentage van de TVL wordt in plaats van een variabel percentage tussen 50% tot 70% een vast percentage van 85%. Ook wordt de maximale vergoeding verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro. Er zal geen grens meer worden gesteld aan het aantal werknemers of de omzet. Hierdoor hoeven veel ondernemers in de eerste helft van 2021 een geringer beroep te doen op hun reserves dan in 2020.
  • De minimale vergoeding van de TVL wordt verhoogd van 750 euro naar 1.500 euro. en ook de omzetdrempel wordt verlaagd van 3.000 naar 2.000 euro zodat ook meer kleine ondernemingen een beroep kunnen doen in de tegemoetkoming van vaste lasten.
  • Voor de detailhandel die gedwongen gesloten zijn, wordt de opslag in de TVL ten behoeve van voorraden verhoogd van 5,6% naar 21%.

Evenementenbranche

Voor de evenementenbranche komt er een garantstelling in geval evenementen later dit jaar alsnog komen te vervallen.

Startende ondernemers

Voor begin 2020 gestarte ondernemers komen er gunstige overbruggingskredieten.

Vergoedingen

Er blijft in het eerste kwartaal ruimte om vaste reiskostenvergoedingen door te betalen en om thuiswerkvergoedingen belastingvrij te verstrekken.

Werkende ouders met kleine kinderen

Er is nog geen oplossing gevonden voor werkende ouders met kleine kinderen. Hier wordt de komende weken over doorgesproken.

Kleine zelfstandigen

Er zal geen vermogenstoets worden ingevoerd in de TOZO-regeling waardoor zelfstandigen met nauwelijks of geen inkomen makkelijker een uitkering van de gemeenten kunnen ontvangen.