Derde rapportage implementatie Europese Raamovereenkomst Digitalisering

De Stichting van de Arbeid heeft de derde voortgangsrapportage over de Nederlandse implementatie van de Europese Raamovereenkomst Digitalisering (ERD) aan Europese sociale partners gestuurd.

© Liesbeth Sluiter
In deze rapportage wordt onder meer gerapporteerd over gezamenlijke initiatieven van sociale partners op centraal niveau en worden voorbeelden gegeven van concrete activiteiten die sociale partners afzonderlijk en cao-partijen gezamenlijk hebben ondernomen in het afgelopen jaar. In dit verband wordt ook ingegaan op initiatieven van de Werkgroep Digitale Transitie van de SER.

De ERD van Europese sociale partners is in juni 2020 tot stand gekomen en is vooral bedoeld om op een goede en verantwoorde manier gebruik te maken van technologische en digitale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Kunstmatige intelligentie vormt hierbij een onderdeel met bijzondere aandacht.

Download de Voortgangsrapportage