Tweede rapportage implementatie Europese Raamovereenkomst Digitalisering

De Stichting van de Arbeid heeft de tweede voortgangsrapportage over de Nederlandse implementatie van de Europese Raamovereenkomst Digitalisering (ERD) aan Europese sociale partners gestuurd.

© Liesbeth Sluiter

In deze rapportage wordt niet alleen aandacht besteed aan gezamenlijke initiatieven van sociale partners op centraal niveau maar wordt ook uiteengezet welke concrete activiteiten sociale partners afzonderlijk hebben ondernomen in het afgelopen jaar. Ook wordt verwezen naar het initiatief van de SER die voor dit beleidsthema een specifieke Werkgroep Digitale Transitie heeft ingesteld.

De ERD van Europese sociale partners is in juni 2020 tot stand gekomen en is vooral bedoeld om op een goede manier in te spelen op de effecten van technologische en digitale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Download de Voortgangsrapportage